Rabu, 17 November 2010

UJIAN BAGI MUSLIM

“Sesungguhnya besarnya pahala itu tergantung pada besarnya ujian bala’ dan sesungguhnya siapa yang ridha mendapat ujian, tentu baginya keridhaan Allah, dan siapa yang murka mendapat ujian, tentu baginya murka Allah.” (HR at-Tirmidzi, Abu Dawud).

“Tidak henti-hentinya ujian menimpa kepada orang mukmin laki-laki maupun wanita, baik mengenai dirinya maupun sanak keluarganya atau harta kekayaannya, hingga pada waktu menghadap Allah tidak ada lagi yang tinggal dari dosa-dosanya.” (HR Ahmad, Tirmidzi).

0 komentar:

Posting Komentar

Terima Kasih, Silahkan Tinggalkan Komentar Anda,,

Design by Abdul Munir Visit Original Post Islamic2 Template